Klik hier als de nieuwsbrief niet correct wordt weergegeven

5 september 2013

Naast het magazine De Over> publiceert Het Oversticht deze digitale nieuwsbrief.Bureau Het Oversticht    Welkom op de kennisdag: Jij & de Ruimte

Leegstaande plekken die een tijdelijke bestemming krijgen, wijkbewoners die gezamenlijk een moestuin starten, dorpsbewoners die een dorpspark van de grond krijgen. Onze wereld is in beweging. Eigen kracht, co-creatie,...[meer...]


Bureau Het Oversticht    Draag een kandidaat voor voor de Overstichtsprijs!

Tijdens de kennisdag Jij & de Ruimte wordt de Overstichtsprijs uitgereikt. Deze prijs gaat naar mensen of organisaties die zich op een bijzondere manier zich hebben ingezet voor de kwaliteit van hun fysieke omgeving. Suggesties...[meer...]


Ruimtelijke kwaliteit    6 september ateliergesprek De crisis voorbij!

In de serie Ateliergesprekken staat vrijdag 6 september het vakgebied van (landschaps)architecten, stedenbouwers, planners enfin, iedereen die zich bezighoudt met ruimtelijke ontwikkelingen, centraal: van overleven naar...[meer...]


Ruimtelijke kwaliteit    Ervenconsulent op landelijke Boerenerfdag

Nog mogelijkheden om iets te gaan doen op vrijdagmiddag? In Wolfheze vindt op vrijdag 6 september de Boerenerfdag plaats. Iedereen is van harte welkom op kwekerij 'De Boschhoeve'. Het thema van de dag is 'Het Boerenerf staat in...[meer...]


Ruimtelijke kwaliteit    Ervenkennisdag Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

Op dinsdag 15 oktober organiseren de ervenconsulenten van Het Oversticht van 12.30 - 16.00 uur een Ervenkennismiddag. Thema is de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO). De provincie heeft samen met een aantal gemeenten dit...[meer...]


Erfgoed    Archeologiedag in Vollenhove

Op zaterdag 12 oktober 2013 organiseert de provincie Overijssel, samen met de gemeente Steenwijkerland, al weer voor de derde keer de Overijsselse Archeologiedag. Dit jaar is het in Vollenhove. Binnen het programma is ruimte voor...[meer...]


Erfgoed    Alvast in de agenda: 25 oktober rondleiding archeologisch depot

Vrijdag 25 oktober opent het archeologisch depot in Deventer deuren en dozen voor het publiek. Van 15.00-16.00 uur is er een rondleiding. De twee eerdere open dagen met rondleidingen bij het depot trokken veel belangstelling. Dus...[meer...]


Erfgoed    Energielabel voor monumenten

Onlangs is op hoofdlijnen het Energieakkoord vastgesteld. Het verduurzamen van Nederland is daarbij uitgangspunt. Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden gestimuleerd woningen te isoleren. Hoe energiezuinig een...[meer...]


Ruimtelijke kwaliteit    Resultaten verkenning Energiek Landschap IJsseldelta

Op 13 juni namen de leden van het bestuurlijk kernteam IJsseldelta het werkschrift Energiek Landschap IJsseldelta in ontvangst. Met dit werkschrift rondden Het Oversticht en Natuur en Milieu Overijssel de verkenning naar duurzame...[meer...]


Bureau Het Oversticht    Overstichtsarcheoloog voor de klas

Archeoloog Suzanne Wentink is door Saxion Hogeschool gevraagd acht hoorcolleges te verzorgen voor archeologiestudenten. Het gaat om de lesmodule bestuursrecht en archeologie. Suzanne zal in haar colleges studenten aan de hand van...[meer...]


Erfgoed    Hersens gezocht!

Archeologe Marijke Nieuwenhuis kreeg de vraag voorgelegd wat het afgebeelde voorwerp is. Het lijkt haar iets dat dateert uit de negentiende, mogelijk begin twintigste eeuw. Maar wat is het? Een vooroorlogs bidet? Een...[meer...]


Bureau Het Oversticht    Jaarverslag online

Zien wat Het Oversticht in 2012 deed, op welke terreinen we actief waren, wie we adviseerden en wat we publiceerden? Kijk op www.jaarverslagoversticht.nl [meer...] 
 
contact   |  archief   |  print   |  afmelden nieuwsbrief   www.oversticht.nl